vojenská technika, materiál a munice Společnost VV Africa Trading, spol.s.r.o. obdržela dokumenty „ Letter of Authorisation“ a „ Agreement on Representation“ od spolupracujících firem pro zastupování při zahraničních obchodních jednání v ČR a i v zahraničí. Z důvodu ochrany partnerských firem jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v sídle společnosti.

vojenská technika, materiál a munice Pracovníci naší společnosti se dlouhodobě vzdělávají a zúčastňují se různých školení, odborných kurzů a seminářů pořádaných MZV ČR, MPO ČR, HK ČR, Svazem průmyslu ČR a ICC, aby byli odborně připraveni a mohli plnit i ty nejnáročnější odborné požadavky našich partnerů, ať se jedná o nákup, prodej, či mezinárodní dopravu apod. ve všech oblastech našich obchodních aktivit.

vojenská technika, materiál a munice Naši pracovníci jsou nositeli také různých bezpečnostních a odborných osvědčení, jako např. - Osvědčení vydané NBÚ-059461 a také Povolení k obchodu s vojenským materiálem č. R130215362 vydané Licenční správou MPO ČR podle Zákona č.38/1994 Sb.