Společnost VV Africa Trading, s.r.o. má dokumenty potvrzující jejich zastupování českých a nebo zahraničních společností při obchodních jednáních v Evropě a nebo v zahraničí. Z důvodu ochrany našich partnerských společností a firem jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v sídle společnosti (HQ Praha, ČR).

Pracovníci naší společnosti se stále dlouhodobě vzdělávají a účastňují se odborných kurzů a seminářů pořádaných MPO ČR, HK ČR a Svazem průmyslu ČR, aby byli odborně připraveni a mohli plnit i ty nejnáročnější požadavky našich obchodních partnerů, ať se jedná o nákup, prodej, dopravu atd. ve všech oblastech obchodních aktivit.

Naše společnost je také nositelem osvědčení NBÚ ČR k povolení obchodu s vojenským materiálem vydané MPO ČR podle Zákona č.38/1994 Sb.

certifikát