civilní aktivity:

Společnost VV Africa Trading, spol. s.r.o. se převážně zabývá mezinárodní obchodní a zprostředkovatelskou činností v civilním obchodě. Zároveň zabezpečujeme obchody se speciálním materiálem a technikou pro armády a také pro policii různých států (viz -vojenská část).

Naše společnost nabízí obchodní aktivity na českém a zvláště na zahraničních trzích. V některých afrických a asijských zemích zastupujeme české společnosti při vyhledání vhodných obchodních partnerů a zajištění jejich obchodních aktivit na místním trhu.

Mezi naše hlavní aktivity např. patří:

  • dodávky minipivovarů od individuální přípravy projekce až po dodání a instalaci celé výrobní technologie, včetně účasti českého sládka na zaučení místního personálu (po individuální dohodě a smlouvě se zákazníkem)
  • zabezpečujeme dodávky nejlepšího žateckého chmele a sladu přímo od místních výrobců a dodavatelů
  • dodávky malých pálenic pro soukromé i průmyslové pálení ovocné pálenky pro zahraniční odběratelé
  • nabídky zahradních malých traktorů a kultivátorů, včetně bohatého příslušenství .
  • naše obchodní aktivity zaměřujeme také na africký trh rovníkových zemí s nabídkou afrického brokátu. Jedná se o nabídky afrického brokátu, včetně materiálu pro hotely a restaurace vyšších kategorií
  • zabezpečujeme i speciální nabídku do některých afrických a asijských zemí Bio generátory značky PROMETHEUS, kde elektrická energie je získávána pouze spalováním dřevěných pelet
  • dle přání individuálních zahraničních zákazníků zabezpečujeme také dodávky ojetých nákladních a užitkových aut se zaměřením na značku TATRA, různých průmyslových a stavebních strojů a zařízení
  • zabezpečujeme kompletní dodávky lékařských přístrojů a zařízení do nemocnic podle přání našich zákazníků
  • připravujeme pro české firmy v zahraničí kompletní stavební projekty (průmyslové stavby, haly, hotely…)
  • ve spolupráci s českých výrobcem vodních turbín vyhledáváme a připravujeme zahraniční hydroprojekty, se zaměřením na africký trh


Společnost VV Africa Trading, spol.s.r.o. zastupuje některé i zahraniční společnosti na českém a evropském trhu a obchoduje také s některými nerostnými surovinami, jako např.

Katodová měď 99,9%:

Spoluprací s našimi partnerskými společnostmi v RDC (demokratické Kongo), v Tanzánii a Zambii nabízíme prodej neregistrované katodové mědi s velmi zajímavou cenou pro naše kupující.
Prodej této katodové mědi se uskutečňuje vždy až po osobní prohlídce kupce v našich skladech, nebo za účasti mezinárodních inspekčních týmů ( např.SGS) podle požadavku kupce. Obchod je prováděn vždy za dodržení Incoterms 2010 „ FOB port“ obchodních podmínek v přístavu Dar es Salaam (Tanzanie). Při odběru většího množství katodové mědi můžeme zajistit ve spoluprácí s prodejcem/majitelem mědi i prodej za podmínek „CIF port“ v dohodnutém světovém přístavu.
Na rozdíl od většiny prodávajících společností se detailně zaměřujeme na osobní vztahy s kupujícím a naši obchodní partneři nemusí platit u našich společností žádné zálohy či předplatky při nákupu katodové mědi. Platba se uskutečňuje vždy až po osobní či mezinárodní inspekci v přístavu nalodění ( FOB) a nebo v přístavu dodání (CIF port) vždy platbou T/T nebo L/C ( DLC).

Zlato

Na základě našich dlouholetých osobních obchodních kontaktů a zkušeností v afrických zemích s touto komoditou zabezpečujeme prodej zlata ve formě zlatého písku či nugetů v prodejní kvalitě 85-96% ze zemí RDC, Tanzanie, Zambie a Quinée po dohodě s kupcem.
V průběhu prodeje je vždy zlato přetaveno do kilogramových cihel za osobní přítomnosti kupce a následně kupující obdrží všechny potřebné vývozní dokumenty. Přetavba zlata se uskutečňuje vždy jen ve státních rafineriích s následným obdržením příslušného oficiálního certifikátu o kvalitě (ryzosti) zlata. Prodej drobným investorům a zájemcům jsme schopni zajistit vždy v množství od 1 kg až po desítky kilogramů zlata měsíčně za výše uvedených prodejních podmínek.

Rudy a minerály:

Na přání našich obchodních partnerů zabezpečujeme také dodávky a prodej coltanové rudy z Rwandy o obsahu 25-29%. Prodej se uskuteční až po osobní inspekci a nebo mezinárodního týmu v oficiálních mezinárodních skladech ( warehouse) ve Rwandě. Podrobné prodejní podmínky sdělíme všem individuálním zájemcům a firmám osobně.

Můžeme také zabezpečit prodej a dodávky hliníkových ingotů v kvalitě 99,7%, železa (HMS 1&2), wolframové a cínové rudy z Rwandy o čistotě minim. 95%.

Spolupracujeme s evropskými a i asijskými společnosti při prodeji jejich ovoce a zeleniny, např. rýže z Pakistánu, medu z Indie, mango a pomeranče z Quinée a zeleniny ze zemí EU.
civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity civilní obchodní aktivity