vojenský speciál:

Spolupracujeme s několika českými i zahraničními společnostmi v oblastech dodávek vojenského materiálu a techniky, neboť naše společnost má mezinárodní obchodní licenci pro obchod s vojenským speciálem vydané Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Společnost VV Africa Trading, spol.s.r.o. se aktivně zúčastňuje zahraničních tendrů na dodávky vojenského speciálu společně se svými obchodními partnery, zvláště v Africe a v Asii, kde má dobré obchodní aktivity z důvodu znalostí odborného místního trhu, osobních kontaktů na vládních úrovní a bohaté zkušenosti svých pracovníků z mnohaletých pracovních a obchodních pobytů v těchto oblastech.
Vzhledem k těmto osobním zkušenostem a rozsáhlým kontaktům a praxi jsme schopni plnit i náročné požadavky našich obchodních partnerů a zákazníků na těchto speciálních trzích. Z tohoto důvodu nabízíme našim obchodním partnerům odbornou spolupráci při zabezpečování dodávek a oprav (modernizace) vojenské techniky na dodanou výzbroj a techniku, včetně provádění a zabezpečení odborných školení a dodávek různé munice dle speciálního požadavku zákazníka.

V obrazové sekci jsou ukázky pouze jen některé techniky a výzbroje. Naše možnosti jsou velmi široké z výše uvedených důvodů a jsme schopni zabezpečit i speciální a náročné přání našich zákazníků a partnerů v zahraničí.


vojenská technika, materiál a munice vojenská technika, materiál a munice vojenská technika, materiál a munice vojenská technika, materiál a munice vojenská technika, materiál a munice vojenská technika, materiál a munice